วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เซ็นสัญญาแรงงานต่างด้าวเมียนมา(พม่า) และออกจากด่าน

เซ็นสัญญาแรงงานต่างด้าวเมียนมา(พม่า) และออกจากด่าน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง