เซ็นสัญญาแรงงานต่างด้าวเมียนมา(พม่า) และออกจากด่าน

เซ็นสัญญาแรงงานต่างด้าวเมียนมา(พม่า) และออกจากด่าน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *