วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

ปัจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากขึ้นอย่างมาก ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และ ครัวเรือน การเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติจะทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาวพม่า, ชาวลาว หรือชาวกัมพูชา ให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมายภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU – Memorandum Of Understanding) โดยแรงงานจำต้องมีพาสปอร์ต มีวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้เป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย เข้าออกตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและระบบการประกันสังคม และสะดวกต่อการป้องกันเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ กับทั้งนายจ้างและตัวแรงงานต่างด้าวด้วย

หากท่านมีปัญหาในเรื่องการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ต้องการทำให้ถูกกฏหมาย เพื่อความสบายใจ ตัดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ทั้งในการจ้างงานแรงงานต่างด้าว และการทำงานในที่ต่างๆ

เราคือบริษัทที่ให้ บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัท จ๊อบส์เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด จึงเป็นบริษัทที่มีความเข้าใจระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า, การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา เราคือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฏหมายในการให้บริการพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทย

หากท่านมีปัญหาความไม่สบายใจเรื่องแรงงานต่างด้าว หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการพิสูจน์สัญชาติ
ติดต่อเราได้ทันที

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง