วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว

การเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว พบว่าปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปัญหาต่าง ๆ จึงตามมาด้วยเช่นกัน แต่ผลกระทบต่าง ๆ สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามกระบวนการที่รัฐบาลได้วางไว้ และสิ่งที่นายจ้างควรคำนึงถึงก่อนการจ้างงาน หรือจ้างงานอย่างถูกต้อง มีสิ่งใดบ้าง เราไปดูกันสักนิด

นายจ้างควรรู้ หากจ้างแรงงานต่างด้าว

  1. แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ส่วนนี้เป็นอันรู้กันโดยทั่วไป หากฝ่าฝืนมีความผิดอย่างชัดเจน
  2. แรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงานโดยไม่ได้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีความผิดด้วยเช่นกัน
  3. แรงงานต่างด้าวย้ายไปทำงานที่อื่น โดยนายจ้างเป็นผู้ให้ไป หรือออกจากงาน นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งภายใน 15 วัน ซึ่งในส่วนนี้ครอบคลุมไปจนถึง การรับเข้าทำงาน การย้ายสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการออกจากงานด้วย
  4. การจ่ายค่าจ้างที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่รัฐบาลได้วางไว้อย่างเคร่งครัด
  5. การจัดสวัสดิการในการทำงาน โดยไม่ละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาเพียงเบื้องต้นเท่านั้น เชื่อว่านายจ้างและแรงงานต่างด้าวเองก็ยังคงต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่รู้มาก่อนหน้า และไม่รู้อีกมากมาย

Pasdocument เรามีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ รับรองได้ว่าปัญหาในเรื่องแรงงานต่างด้าวของท่านจะหมดไป และดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเลย

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง