วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

รับต่อ Visa แรงงานต่างด้าว

สำหรับแรงงานต่างด้าวแบบวีซ่าท่องเที่ยวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องไปต่อวีซ่ากันทุกเดือน มิเช่นนั้นจะมีบทลงโทษปรับนายจ้างตั้งแต่ 10,000 ไปจตถึง 100,000 บาท

และแรงงงานต่างด้าวเองจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากยินยอมเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรไปในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะมีการเปรียบเทียบปรับและให้ออกนอกประเทศไทย โดยไม่ต้องหลบซ่อนให้ระแวง

การแก้ปัญหาสำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มนี้มีความสำคัญด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวสำหรับนายจ้าง Pasdocument สามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้โดยให้บริการยื่นเรื่องนำเข้าแรงงานเพื่อเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน โดยสิ่งที่แรงงานต่างด้าวจะได้ คือ

  1. วีซ่า 2 ปี (VISA)
  2. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)

ทั้งนี้สามารถต่อได้อีก 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมแล้วแรงงานต่างด้าวจะสามารถอยู่ในประเทศไทยและทำงานอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด 4ปี ถือเป็นข้อดีทั้งตัวตัวนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเองและแรงงานต่างด้าวสามารถเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนก็ได้ภายในประเทศ อีกทั้งสามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศต้นทางได้ตลอดเวลาด้วย

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง