การตรวจลงตราของสถานทูต / สถานกงสุลไทย วีซ่าไทย

การตรวจลงตราของสถานทูต / สถานกงสุลไทย วีซ่าไทย Non-Immigrant Visa รหัส  B     สำหรับติดต่อธุรกิจหรือทำงานรหัส  F     สำหรับปฏิบัติงานในสถานทูต / สถานกงกุล / องค์การระหว่างประเทศรหัส  IB    สำหรับนักลงทุนที่ผ่าน BOIรหัส  ED   สำหรับที่เข้ามาเพื่อการศึกษา อบรมรหัส  M     สำหรับสื่อมวลชนรหัส  R     สำหรับนักบวชที่เข้าเผยแผ่ศาสนารหัส  O     สำหรับผู้ติดตามรหัส  O-A  สำหรับใช้ชีวิตบั้นปลายรหัส  L-A   สำหรับแรงงาน 4 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม)รหัส  O (L-A)  สำหรับบุตรแรงงาน 3 สัญชาติ ติดต่อสอบถามคุณเก๋โทร : 065 554 2289Line : 0655542289E-mail… Continue reading การตรวจลงตราของสถานทูต / สถานกงสุลไทย วีซ่าไทย