รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ขั้นต่ำ 10 คนขั้นไปค่ะ MOU คือ การดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า เราดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรามีแรงงานที่พร้อมทำงาน หากท่าน แสดงโปรไฟล์การทำงาน สถานที่พักอาศัยแรงงาน ค่าแรงที่เป็นธรรมให้แรงงานที่จะนำเข้า โปรดแสดงความเป็นจริง ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 4 ปี สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้ (เพศ อายุ เกิน 18 ปี) เสียค่าใช้จ่ายเป็นธรรม ความเสี่ยงไม่มี (เพราะเรารับประกัน 100%) รายละเอียด แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี การบริการของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ) บริการวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน… Continue reading รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU