นำส่งแรงงานต่างด้าวลาว ทำงานในโรงเรียนนานาชาติ สุขุมวิท

นำส่งแรงงานต่างด้าวลาว ทำงานในโรงเรียนนานาชาติ สุขุมวิท

นำส่งแรงงานต่างด้าวลาว ทำงานที่สวนกล้วยไม้ จ.ราชบุรี

นำส่งแรงงานต่างด้าวลาว ทำงานที่สวนกล้วยไม้ จ.ราชบุรี

บรรยากาศเซ็นสัญญาแรงงานต่างด้าวเมียนมา(พม่า)

บรรยากาศเซ็นสัญญาแรงงานต่างด้าวเมียนมา(พม่า)

เซ็นสัญญาแรงงานต่างด้าวเมียนมา(พม่า) และออกจากด่าน

เซ็นสัญญาแรงงานต่างด้าวเมียนมา(พม่า) และออกจากด่าน

พาแรงงานต่างด้าวลาวเที่ยว

พาแรงงานต่างด้าวลาว เที่ยวสถานที่สำคัญของประเทศลาว ก่อนเข้าทำงานในประเทศไทย

ทำเล่ม Passport และทำสัญญา MOU แรงงานต่างด้าวเมียนมา (พม่า)

ทำเล่ม Passport และทำสัญญา MOU แรงงานต่างด้าวเมียนมา (พม่า)