วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ขั้นต่ำ 10 คนขั้นไปค่ะ

MOU คือ การดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า เราดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรามีแรงงานที่พร้อมทำงาน หากท่าน แสดงโปรไฟล์การทำงาน สถานที่พักอาศัยแรงงาน ค่าแรงที่เป็นธรรมให้แรงงานที่จะนำเข้า โปรดแสดงความเป็นจริง

ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU

 • แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 4 ปี
 • สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก
 • สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้ (เพศ อายุ เกิน 18 ปี)
 • เสียค่าใช้จ่ายเป็นธรรม
 • ความเสี่ยงไม่มี (เพราะเรารับประกัน 100%)

รายละเอียด

 • แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี

การบริการของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ)

 • บริการวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป

สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน

 • นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน
 • นายจ้างจัดทำประกันสังคมให้กับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย
 • นายจ้างให้สวัสดิการต่างๆกับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง